Adorno, Theodor Wiesengrund

5n1k

ADORNO, Theodor Wiesengrund (1903 Frankfurt am Main – 1969 Viège/İsviçre) Alman düşünürü ve müzikoloğu. Oxford’da müzik öğrenimi gördü, daha sonra ABD’de Berkeley Üniversitesi’ne devam etti. 1949’da Frankfurt Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. Herbert Marcuse’den önce ve onunla birlikte, klâsik Alman felsefesi, tarih ve sosyolojisini Marksizm’in ve psikanalizin verileriyle karşılaştırdı. Özellikle müzik sanatıyla ilgilendi, ama kitle iletişim araçlarının etkisini araştırarak, kültürel tüketim ve sanatta yaratış sosyolojisiyle de uğraştı. Besteleri, felsefe, sosyoloji, müzik tarihi ve kuramlarıyla ilgili yapıtları ve ciltler hâlinde bir araya getirilmiş makaleleri vardır.