Adonis

ADONİS Fenike kökenli Yunan tanrısı. Yunan mitolojisinde tanrılaştırılmış, çok güzel bir delikanlı olan Adonis’e Tanrıça Afrodit âşık olur. Ancak, Yer Tanrıçası Persephone de onu sevmektedir. Tanrıçalar arasında kopan kavgaya yargıçlık eden Zeus, Adonis’in yılın dört ayını Persephone’nin, dört ayını da Afrodit’in yanında geçirmesine karar verir. Adonis sekiz ay Afrodit’in yanında kalmayı seçince, bu aşkı kıskanan tanrılar, Adonis’in üstüne bir yabandomuzu salarlar. Kasığından yaralanan Adonis ölür. Kışın yeraltında saklanan, baharla birlikte yeryüzüne dönen bitkisel varlığın simgesi hâline gelen Adonis’e, kadınlaşmış bir erkek güzelliği atfedilmiştir.