Adler, Alfred

ADLER, Alfred (1870 Viyana – 1937 Aberdeen) Avusturyalı hekim ve psikolog. 1925’te Viyana Pedagoji Enstitüsü’nde görev aldı. 1929’dan başlayarak New York’ta profesörlük yaptı. Freud’un öğrencisi olan Adler daha sonra Freud’un görüşlerinden ayrıldı. 1911’de kendi “Bireysel Psikoloji” okulunu kurdu. Davranış bozukluklarını cinsel karmaşıklıklara değil, insanın içinde kalmış erk isteğine ve çocukluk çağında yerleşmiş olan aşağılık kompleksine bağladı. Adler’e göre kişi, aşağılık duygusunu yenmeye çalışır. Bu zorlu çaba, davranış ve sinir bozukluklarına yol açar. Başlıca yapıtları: “Über den Nervösen Charakter” (Sinirsel Mizaç Üzerine, 1912), “Mechenkenntnis” (İnsan Bilgisi, 1927, Türkçeye, İnsanı Tanıma Sanatı adı altında çevrildi), “Der Sinn des Lebens” (Yaşamın Anlamı, 1933).