Acımak

Genel Kültür

ACIMAK Reşat Nuri Güntekin’in romanı (1928). Olayın kahramanı, ilkokul öğretmeni olan Zehra’dır. Görevine bağlı, fakat duygusuz ve katı bir tip olarak çizilir. Babası Mürşit Efendi hastalanmıştır. Bu haberi alan Zehra, izinli olarak İstanbul’a gelir. Ne yazık ki babası ölmüştür. Babasının bıraktığı anıları okuyan Zehra, babasının, kendisini ne denli düşündüğünü, annesinin davranışları yüzünden bir yuvanın nasıl yıkıldığını, babasının içkiye alışmasının nedenlerini; iş hayatındaki aksaklıkların, ilkelerine düşkün bir insanı ne hâle getirdiğini, babasının kendisini yatılı okula vermesinin nedenlerini anlar. Babası, yuvası yıkılırken kızını kurtarmak istemiştir. Zehra, acımayı, bağışlamayı artık anlamıştır. Reşat Nuri bu romanında katı ahlâk ilkeleriyle yaşamın acı gerçekleri arasındaki karşıtlık ve çatışmayı, bir baba ile evlât ilişkisi içinde anlatır. Roman, yönetmen Orhan Aksoy tarafından TVdizisi hâline getirilmiştir.