Açil

AÇİL Bir organik asidin karboksilinden OH grubu çıkarılınca geriye kalan kök (simgesi R – C = O).