ABELARD, Pierre

ABELARD, Pierre (1079 Le Pallet/Nantes – 1142 Saint-Marciel Manastırı) Fransız düşünürü ve skolastik dinbilimcisi. Ailesi istediği hâlde askerlik mesleğini seçmedi. Babasından kalacak olan Pallet derebeyliğini de reddederek Paris‘e gitti. 22 yaşında bir okul açtı; Corbeil, Paris gibi yerlerde diyalektik ve ilâhiyat dersleri verdi. Héleoise ile yaşadığı trajik aşk ve yaptığı gizli evlilik yüzünden, kızın amcasının tuttuğu serserilerce iğdiş edildi. Bu olaydan sonra rahip oldu, birçok manastırı dolaştı ve Cluny‘de bir manastırda öldü. Teslis (üçleme) hakkındaki görüşlerini açıkladığı “Introductio Theologiam” (İlâhiyata Giriş) adlı yapıtı, görüşlerinin aykırılığı öne sürülerek yakıldı. Önemli yapıtları arasında “Sic et Non” (Evet ve Hayır), “Theologia Christiana” (Hristiyan İlâhiyatı), “Historia Calamitatum” (Felâketler Tarihi) sayılabilir. Bir filozof olarak Abelard, dinsel tartışmayı mantıksal analiz temeline oturtmaya çalışmış; kavramın metafizik bir gerçek olduğunu ileri süren gerçekçiliğe ve kavramı yalnızca bir sözcük sayan adcılığa (nominalizm) karşı çıkmıştır.