ABDURRAHMAN I, bin Muaviye

5n1k

ABDURRAHMAN I, bin Muaviye (731, ?-788 Kurtuba) Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu. 756-758 yılları arasında hükümdarlık yaptı. Abbasîlerin Emevîlere karşı uyguladığı katliamdan kurtularak önce Kuzey Afrika’ya, oradan da Endülüs’e geçti (756). Endülüs’teki Arap kabileleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak ve bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak bağımsız bir devlet kurdu. Charlemagneve Abbasîlerle mücadele etti. Bu mücadelelerinde o derece başarılı oldu ki, rakibi Abbasî Halifesi Mansur onu “Kureyş Şahini” unvanı ile anmaya başladı. Kurtuba Camii’ni yaptırdı. 600.000 ciltlik bir kitaplık kurdu.