Abdurrahman Han

ABDURRAHMAN HAN (1844 Kabil – 1901 Kabil) Afganistan emiri. Askerî ve siyasal eğitim gördü. Ülkesinde karışıklıklar çıkması üzerine, kaçarak Buhara emirine sığındı. Amcası Azam ile birleşip asker toplayarak Kabil’i bastı. Gazne’yi alarak tutuklu olan babasını kurtardı. İran, Hive, Semerkant ve Taşkent‘e gitti. Ruslardan yardım istedi. 1880’de emir oldu. İngilizler ve Ruslar ile iyi ilişkiler içinde 20 yıl hükümdarlık yaptı. Yerine oğlu Habibullah Han geçti.