ABDÜLMELİK bin Mervan

ABDÜLMELİK bin Mervan (646 Medine – 705 Şam)5. Emevî halifesi. Halife Mervan’ın oğludur. 685 – 705 yılları arasında halifelik yaptı. Emevî halifelerinin en güçlülerinden biridir. Halife olduğu zaman Emevî Devleti en buhranlı zamanlarından birini yaşıyordu. Irak‘ta, Arabistan’da Emevîlere karşı güçlü ayaklanma hareketleri vardı. Abdülmelik bunlara, Irak valisi Haccac’ın yardımıyla, başarılı şekilde karşı koydu ve hepsini bastırdı. Anadolu’da, Kuzey Afrika’da, Bizans ile başarılı savaşlar yaptı. Abdülmelik zamanına kadar İslâm ülkelerinde Bizans ve İran paraları geçerliydi. İlk kez onun döneminde altın ve gümüş Emevî paraları basıldı. Müslüman olmayanlar devlet memurluklarından uzaklaştırıldı. Arapça resmî dil olarak kabul edildi. Posta örgütü kurularak eyaletler sıkı bir şekilde merkeze bağlandı.