Abdullah Cevdet Kimdir?

5n1k

ABDULLAH CEVDET (1869 Arapkir-1932 İstanbul) şair ve yazar. Yükseköğrenimini Askerî Tıbbiye Okulu’nda tamamladı. II. Abdülhamit yönetimine karşı eylemlerde bulunmaktan ötürü Trablus Merkez Hastanesi göz hekimliği göreviyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Daha sonra Avrupa’ya kaçtı. Cenevre’ye yerleşerek, Osmanlı gazetesini çıkardı. 1910’da İstanbul’a gelerek Cenevre’de çıkarmaya başladığı İçtihat dergisinin yayımını sürdürdü. Abdullah Cevdet, yeni yazının ilk savunucularındandır. Shakespeare’in “Julius Caesar”, “Hamlet”, “Macbeth“, “Antonius ve Kleopatra”, “Kral Lear”; Dozy’nin “Essai sur L’Histoirede L’İslamisme” adlı yapıtlarını dilimize çevirmiştir. Başlıca yapıtları: “Fizyolocya-i Tefekkür” (1892), “Fünun ve Felsefe” (1906), “Kahriyat” (şiirler, 1906), “Dimağ ve Melekât-ı Akliye’nin Fizyolocya ve Hıfzıssıhhası” (1917), “Cihan-ı İslâm’a Dair bir Nazar-ı Tarihi ve Felsefesi” (1922), “Karlı Dağdan Ses” (şiirler, 1931), “Düşünen Musiki” (şiirler, 1931).