Girişimci

Ürün-Hizmetlerin Sunumunda Temel Özellik Belirleme

Ürün-Hizmetlerin Sunumunda Temel Özellik Belirleme

Ürün ya da hizmetlerin temel özelliklerinin tanımlanması gerekir. Bu tanımlamada ürünlerin, tüketim malı, ham madde, ara mamul, nihai ürün, üretim elemanları (makine- ekipman, araç gereçler) gruplamasındaki yerini, hizmet gruplarından hangisinde yer aldığını belirlemelidir. Daha sonra işletmenin temel yapısı ve çalışma şekli kısaca ifade edilir. Özellikle belirtilmesi gereken, işletme ürününü hangi ana süreçler sonucunda ortaya çıkaracak ve müşterilere sunacaktır.

Bu aşamada gereken bir diğer çalışma, piyasada mevcut ürün ya da hizmetlerin özelliklerinin incelenmesi sonucunda girişimcinin kendi ürünü ya da hizmetinin müşteriler tarafından tercih edilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğine karar vererek müşterilere ne sağlayacağını detaylı olarak tanımlamasıdır. Bu çalışmada varılan sonuçlar girişimcinin ürün ya da hizmetlerini tanıtırken neleri vurgulaması gerektiğini gösterecektir.

Bunlara ek olarak girişimci piyasa şartlarını araştırma aşamasında ürün ya da hizmetlerini yukarıda detaylı olarak analiz ettiği özellikleri ile tanıtırken, iş planı çalışmasında hazırlayacağı pazarlama planı içinde gerekli tanıtım ve promosyon için ne tür araçların kullanacağını, bunların özelliklerini ve maliyetlerini araştırmalıdır. Örneğin radyo, gazete ilanları, broşür vb. tanıtım araçları, tanıtım sunuş ve toplantıları bunlar arasında sayılabilir.

Ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanması gereken temel özelliklerinin tanımlanması için girişimci şu soruların yanıtlarını araştırır:

  • Sunulacak ürün ya da hizmetlerin detaylı olarak tanımları nelerdir?
  • Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerinden farkları nelerdir?
  • Müşteriler bu ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacaklardır?
  • Piyasadaki tanıtım amacıyla kullanılacak araçların kullanım şartları ve özellikleri nelerdir?
Bu yazıyı değerlendirin..
Fikiralışverişi