ABHAZYA Gürcistan da özerk cumhuriyet.

ABHAZYA Gürcistan’da özerk cumhuriyet. Karadeniz ile Büyük Kafkas sıradağlarının doruk çizgisi arasında yer alır. Yüzölçümü 8.600 km2, nüfusu 516.000 (1993 tahmini). Merkezi Suhumi. Ülke Karadeniz kıyısında 200km boyunca dağlık ve engebeli bir arazide dar bir şerit hâlindedir. Yağışlı bir iklime sahip Abhazya’da tahıl, çay, tütün, üzüm ve turunçgiller yetiştirilir. Kereste, en önemli ekonomik etkinliktir. Zengin ve nitelikli kömür madenleri yanı sıra kurşun, bakır, gümüş gibi madenlere sahiptir. 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan Abhazya, 1810’da Rusya’nın koruması altına girdi. 1830’dan sonra yaklaşık 400.000 Abhaz, Türkiye’ye göç etti. Genelde Hristiyan olan Abhazların Müslüman olanlarına Abaza denir. 1991’de bağımsızlığını kazanan Gürcistan’ın özerk bir cumhuriyeti oldu. 1993’ten sonra ayrılıkçılar tarafından bağımsız bir cumhuriyet ilân edildi.