Abdaliler

Genel Kültür

ABDALİLER; 16. yüzyıl sonlarında Batı Afganistan’da Kandehar dolaylarında yaşayan bir Türk oymağı. Müslümanlığın bu yörelere yayılması sonucu Araplarla savaştılar ve Afganistan’ın güneybatısındaki dağlara çekildiler. Gazneliler döneminde Müslümanlığı kabul ettiler. Nadir Şah devrine kadar Kandehar yöresinde kalan Abdaliler, günümüzde tümüyle Afganlaşmışlardır.