Abbas I (1557, ? – 1628 Mazenderan)

ABBAS I (1557, ? – 1628 Mazenderan) İran Safevi hükümdarı. Büyük Abbas diye tanınırdı. 30 yaşında hükümdar oldu. Askerî reformlar yaptı. Dağılmakta olan imparatorluğu toparladı ve kalkındırdı. Osmanlılar ile savaştı. Bağdat’ı aldı, Musul ve Diyarbakır’a kadar ilerledi. Büyük Abbas’ın devri, Kanuni Sultan Süleyman’ın devrine benzetilebilir.