Abbas Hilmi Paşa (1874 İskenderiye-1945 İskenderiye)

ABBAS HİLMİ PAŞA (1874 İskenderiye-1945 İskenderiye) Osmanlı İmparatorluğu’nun fermanıyla atanan son Mısır hıdivi. Hıdiv Tevfik Paşa’nın oğludur. Osmanlılardan yana ve İngilizlere karşı bir politika izledi. I. Dünya Savaşı’nın başında İstanbul’da olmasından yararlanan İngilizler, hıdivliği elinden alıp amcasının oğlu Hüseyin Kamil Paşa’yı Mısır tahtına oturttular. Ancak Türkiye, Lozan Antlaşması’na kadar Abbas Hilmi Paşa’nın hıdivlik sıfatını tanıdı.