Abbas Halim Paşa (1866 Kahire-1934 Kahire)

0
54
görüntüleme

ABBAS HALİM PAŞA (1866 Kahire-1934 Kahire) Sadrazam Sait Halim Paşa’nın kardeşi. Devlet Şûrası üyeliği ve Bursa valiliği yaptı. Nafıa nâzırı oldu (1915). Mütarekeden sonra İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü, orada iki yıl kaldı. Bir süre İstanbul’da oturdu ve tekrar Mısır’a döndü.

Sending
User Review
0 (0 votes)