ABAY, İbrahim (1845 Semipalat – 1904, ?)

Genel Kültür

ABAY, İbrahim (1845 Semipalat – 1904, ?), Kazak şairi. Babası, Kazak boylarının beyi Kunanbay’dır. Medrese eğitimi gördü, daha sonra Rus okullarında okudu. 1880’de Semipalat iline sürülen devrimci Rus aydınlarından etkilenerek Rus edebiyatını, batının sanat ve felsefe akımlarını inceledi. Halkın sorunlarını, yaşadığı dönemin siyasal kavgalarını şiirleştirdi. Rus klasiklerinden bazılarını Kazakçaya çevirdi. Dilde ve nazım özelliklerinde halk geleneğine uydu. İnce anlam farklarını ve anlatılması güç fikirleri bu dille söyleyerek, Kazak halk dilinin gelişmesine katkıda bulundu.