Yunus Nadi Abalıoğlu

Abalıoğlu, Yunus Nadi (1880 Fethiye – 1945 İsviçre)

Genel Kültür

Abalıoğlu, Yunus Nadi (1880 Fethiye – 1945 İsviçre), gazeteci ve siyaset adamı. Yirmi yaşında Malûmat gazetesinde yazmaya başladı. 1901 yılında istibdata karşı dernek kurma suçundan hapse mahkûm edildi. Cezası bitince İstanbul’da İkdam ve Tasviri Efkâr gazetelerinde yazdı. İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan Rumeli gazetesinin başyazarı oldu, 1918’de Yeni Gün gazetesini kurdu. Kurtuluş Savaşı sırasında matbaasını Ankara’ya taşıdı. TBMM’nin birinci döneminde Muğla milletvekili seçildi. 1924’te İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu. TBMM’nin altıncı döneminin sonuna kadar milletvekilliği yaptı. Önemli yapıtları arasında “İhtilâl ve İnkılâb-ı Osmani”, “Ankara’nın İlk Günleri” ve “Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar” sayılabilir.