Abakan

ABAKAN, Rusya’da yaşamakta olan Türk kavimlerinden bir grup ve bunların yaşadığı Hakas Cumhuriyeti’nin (yüzölçümü 61.900 km2, nüfusu 569.000) merkezi olan kent. Kent, Yenisey Irmağı ile Abakan Suyu’nun birleştiği yerde kurulmuştur. Demir madenleri ve kereste sanayiine sahiptir. Nüfusu 161.000’dir (1995, tahminî). Bu bölgede yaşayan Abakanlar, tarımla uğraşan eski bir kavimdir ve 10 kadar boya ayrılmışlardır. Gelenekleri bakımından Altay Türklerine benzeyen Abakanlar, Şaman dininin bazı kurallarını uygularlar. Dilleri, doğuda konuşulan Türk lehçelerinden bir gruba girer.

Bir cevap yazın