Rüşt Olmak (Reşit)

Rüşt, 18 yaşı bitirmesi ile başlar. 18 yaşın bitmesinden önce de kişiler bazı hallerde reşit olabilirler.

Kişi evlenmeyle reşit olur. 17 yaşını dolduran bir erkek veya 15 yaşını dolduran bir kadın, ana ve babasının rızası ile evlendikleri takdirde, 18 yaşın bitmesine gerek kalmadan reşit olurlar. Yine, hakim 15 yaşını bitirmiş olan erkeğin ve 14 yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine izin vermesi halinde de, evlenme ile bu kişiler reşit olur. Aynı zamanda, 15 yaşını bitirmiş küçük, kendi rızası, ana ve babasının izni ile asliye mahkemelerince reşit olmasını onaylayabilir, böylece bu kişi reşit olur.