Mümeyyiz (temyiz kudreti)

5n1k

Mümeyyiz (temyiz kudreti): Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ve bunlara benzer nedenlerden biri ile uygun surette hareket etmek gücünden yoksun olmayan her kişi mümeyyizdir. Mümeyyiz olmayan kişiler, medeni haklarını kullanmak yetkisine sahip değildirler. Ancak, bir kişinin mümeyyiz olup olmadığının takdiri, mahkemeye aittir. Mahkeme kararı ile o kişiye bir temsilci tayin edilmediği sürece o kişiyi mümeyyiz kabul etmek gerekir.