Banka | Sigorta

Gerçek ve Tüzel kişi kavramı

Gerçek ve Tüzel kişi kavramı

Kişiler hukuki yönden ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

Tüzel kişiler, cinsiyet, yaş ve hısımlık gibi yaratılış gereği insana özgü vasıfları bulunmaz. Ancak, sözleşme veya kanunla kurulmuş olan ve bütün haklan kullanan, borç altına giren kişilerdir.

Tüzel kişi, başlı başına bir varlığa sahip olmak üzere kurulan, sicile kayıt ettirilen dernekler, şirketler (kollektif, adi komandit, hisseli komandit, limited, anonim, kooperatif şirketler) ile kendilerine ait özel bir varlığı, belirli bir amacı bulunan kuruluşlar, kanun ve yönetmeliklerine göre kurulan (sosyal sigortalar kurumu, belediyeler, özel idareler gibi) kamu kuruluşlarıdır.

Tüzel kişiler, gerçek kişilerde olduğu gibi bütün haklarını yetkili organları veya yetkili organların yetki verdiği temsilcileri aracılığıyla kullanır ve borç altına girebilirler.

Gerçek kişinin tasarruf ehliyeti: Bankalarda işlem yapacak gerçek kişilerin tasarruf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Bir gerçek kişinin tasarruf ehliyetine sahip olabilmesi için;

Reşit olması,
Mümeyyiz olması,
Mahcur olmaması gerekir.

Reşit veya mümeyyiz olmayan veya mahcur olan bir gerçek kişi ile yapılacak her türlü işlem, hukuken geçerli bir işlem olmaz. Bu kişiler ancak, kanuni vekilleri (veli, vasi, kayyum) aracılığı ile tasarrufta bulunabilirler.

Bu yazıyı değerlendirin..
Fikiralışverişi