Uzaya fırlatılan ilk gemi, yapay bir uyduydu.

Genel Kültür

Uzaya fırlatılan ilk gemi, yapay bir uyduydu. Bu uydu doğal bir uydu olan Ay gibi, sürekli olarak Dünya yörünge­sinde dönüp durdu.

Günümüzde bilimsel araştırmalar için kullanılan uydular, magnetik alan v.b. gibi bazı olguları ölçmek amacıyla kullanılır. Elde edilen sonuçlar radyo dalgalan aracılığıyla yeryüzüne ulaştırı­lır. Ayrıca, ülkeler arasında, haberleşme­yi kolaylaştırmak amacıyla uzaya «ha­berleşme uyduları» da fırlatılmıştır.

Uzaya fırlatılan ikinci bir tür gemi de, yeryüzü çevresinde belirli bir yörün­geye oturmayarak boşlukta kaybolan araçlardır; bu araçlar herhangi bir geze­genin çevresinde yörüngeye oturtulmaz­lar; amaç, çeşitli aygıtlar aracılığıyla uzayda denemeler yapmak ve bazı geze­genler konusunda bilgi toplamaktır. Bi­lim adamları, Ay, Venüs, Merih, Jüpiter ve Merkür gibi gezegenlere bilgi topla­mak amacıyla çeşitli ölçü aletleri, film ve fotoğraf makinaları taşıyan çok sayı­da uzay aracı göndermişlerdir.

Üçüncü bir tür uzay gemisiyse için­de insan bulunan araçlardır, insan taşı­yan uzay gemileri, içinde insan olmayan­lara oranla çok daha karmaşık bir sis­temle çalışırlar: uzayda astronotların yaşayabilmesi için özel bir sistem gerek­mektedir. Bu yüzden uydular astronot­ların zarar görmeden geri dönmelerini sağlayacak özel aygıtlarla donatılmışlar­dır. Fırlatılan uzay gemisinin büyük bir bölümü görevi bitince uzaya terkedilir ve ancak çok küçük bir bölümü dünyaya geri döner.