Uzaya fırlatılan ilk gemi, yapay bir uyduydu.

Uzaya fırlatılan ilk gemi, yapay bir uyduydu. Bu uydu doğal bir uydu olan Ay gibi, sürekli olarak Dünya yörünge­sinde dönüp durdu.

Günümüzde bilimsel araştırmalar için kullanılan uydular, magnetik alan v.b. gibi bazı olguları ölçmek amacıyla kullanılır. Elde edilen sonuçlar radyo dalgalan aracılığıyla yeryüzüne ulaştırı­lır. Ayrıca, ülkeler arasında, haberleşme­yi kolaylaştırmak amacıyla uzaya «ha­berleşme uyduları» da fırlatılmıştır.

Uzaya fırlatılan ikinci bir tür gemi de, yeryüzü çevresinde belirli bir yörün­geye oturmayarak boşlukta kaybolan araçlardır; bu araçlar herhangi bir geze­genin çevresinde yörüngeye oturtulmaz­lar; amaç, çeşitli aygıtlar aracılığıyla uzayda denemeler yapmak ve bazı geze­genler konusunda bilgi toplamaktır. Bi­lim adamları, Ay, Venüs, Merih, Jüpiter ve Merkür gibi gezegenlere bilgi topla­mak amacıyla çeşitli ölçü aletleri, film ve fotoğraf makinaları taşıyan çok sayı­da uzay aracı göndermişlerdir.

Üçüncü bir tür uzay gemisiyse için­de insan bulunan araçlardır, insan taşı­yan uzay gemileri, içinde insan olmayan­lara oranla çok daha karmaşık bir sis­temle çalışırlar: uzayda astronotların yaşayabilmesi için özel bir sistem gerek­mektedir. Bu yüzden uydular astronot­ların zarar görmeden geri dönmelerini sağlayacak özel aygıtlarla donatılmışlar­dır. Fırlatılan uzay gemisinin büyük bir bölümü görevi bitince uzaya terkedilir ve ancak çok küçük bir bölümü dünyaya geri döner.

Uzaya fırlatılan ilk gemi, yapay bir uyduydu.
Bu yazıyı değerlendirin..

Fikrinizi belirtmek ister misiniz?