İtikat etmek nasıl olur?

Din

İtikat bir yere kapanıp ibadetle meşgul olma anlamına gelir. Lügatte, hapis etmek ve men etmek, bir şeye yönelmek, bir işe devamlı ve sımsıkı bağlanmak manalarına gelir. İslam dininde, bir Müslümanın başkalarıyla olan münasebetlerinden ve dünya işlerinden bir müddet uzaklaşarak, cemaatle namaz kılınan bir camide ibadetle meşgul olmasına ve sevap kazanmak niyetiyle bir müddet mescitte kalmasına “itikaf” denir. itikaf yapana “mu’tekif” veya “akif” adı verilir.

 1. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez.
 2. Cennetteki Müslümanların Allahü teâlâyı göreceğine inanmak.
 3. Muhammed aleyhisselam son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmez.
 4. Ehl-i kıbleye [namaz kılan Müslümana], işlediği günahlardan dolayı kâfir dememek.
 5. İbadetler, imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen ve günah işleyen mümine kâfir denmez. Allahü teâlâ, küçük günaha azap edebilir, büyük günahları affedebilir.
 6. İman ya vardır ya yoktur, artıp eksilmez. [Parlaklığı, kuvveti artıp eksilir.]
 7. Mest üzerine mesh etmek caizdir.
 8. Miracın ruh ve bedenle birlikte olduğuna inanmak. Miracın Mescid-i aksaya kadar olan kısmını inkâr eden dinden çıkar. Bundan sonrasına inanmayan ise, bid’at ehli, sapık olur.
 9. Mucize ve keramet haktır.
 10. Eshab-ı kiramın tamamını sevmek, hiçbirini kötülememek.
 11. Kabir ziyareti caizdir.
 12. Kabirde yatan peygamber ve evliyadan yardım istemek  caizdir.
 13. Okunan Kur’an-ı kerimin ve verilen sadakanın sevabını ölülere bağışlamanın caiz olduğuna, bu sevapların ve duaların ölülere ulaşarak, azaplarının azalmasına sebep olacağına inanmak.
 14. Kabir suali haktır.
 15. Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır.
 16. Sırat köprüsü vardır.
 17. Şefaate, hesaba ve mizana inanmak.
 18. Cennet ve Cehennem şu anda vardır.
 19. Günahkâr müminler, Cehennemde sonsuz kalmaz, kâfirler sonsuz kalır.
 20. Cennet ve Cehennem ebedidir yani sonsuzdur.
 21. Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbet-ül-arz, Hazreti Mehdi’nin geleceğine, Hazret-i İsa’nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve diğer bildirilenlere inanmak. (R. Nasıhin, Feraid, İtikadname)