İtici Güçlü Roketler

Bütün uzay araçları uzaya güçlü bir roketle fırlatılırlar. Roket, havanın var olmadığı uzayda itici gücü sağlayan tek motordur.  Roketler, yakıtın yanmasını sağlayan oksijeni, beraberlerinde taşır­lar. Oysa, uçak motorları ve öteki motor­lar, yakıtlarını yakabilmek için havada­ki oksijenden yararlanırlar.

Roketlerin çalışması jet motorunun çalışmasına benzer. Yakıtın bir bölmede yanması sonucu sıcak gazların oluştur­duğu bir buhar çıkar. Roketin altından geriye doğru büyük bir basınçla çıkan bu buharın tepkisi roketi ileriye doğru ha­rekete getirir.

Uzay roketlerinin çoğu sıvı yakıtlar­la yada soğutularak sıvı haline getirilmiş hidrojen gazıyla çalışırlar. Ayrıca roket­lerde soğuk, sıvı halinde oksijen de bu­lundurulur. Roketler, uzay uçuşları için büyük miktarda yakıt gerektirirler.

Ancak, yerçekiminden kurtulmak için bir tek roket yeterli değildir. Yerçe­kiminden kurtulabilmek için iki, yada daha çok sayıda roket arka arkaya dizi­lir, en alttaki roket ateşlenerek, üstteki­ler havaya fırlatılır; daha sonra sırayla ötekiler ateşlenir ve ana aracın yerçeki­minden kurtulması sağlanır.