İlk uzay yolculuğu

Bundan yüzyıl kadar önce uzayda yolculuk pek az insanın hayal edebilece­ği bir düştü. Oysa bugün, insanlar yalnız­ca uzaya yolculuk yapmakla kalmamış Ay’a da ayak basmışlardır.

Şimdi bir an uzaya nasıl gidilebile­ceğini düşünelim. Havaya bir top atsa­nız, top önce yükselir sonra da yer çeki­mi etkisiyle yere düşer. Topu ne kadar kuvvetli fırlatırsanız, o kadar yüksele­cektir. Eğer topu saatte 40.000 km hızla fırlatabilirseniz yerçekimi etkisinden kurtulacak ve uzayda kaybolacaktır; da­ha az bir hızla, yani saatte 28.000 km hızla atacak olursanız, Dünya yörüngesi­ne girerek dönmeye başlayacaktır.

Fırlatma işi için roket kullanarak bu yüksek hızları sağlamak mümkün­dür. 1957 yılı ekim ayında Sovyetler Bir­liği  yapma bir ay uydusunu yeryüzünden 900 km yukarıdaki bir yörüngeye yerleştirdi. Yapma uydunun bu yüksek­likte hızını kesecek herhangi bir hava direnci sözkonusu olmadığından uydu, motor gücü gerekmeden belirli bir hızla dünya çevresinde döner durur. 1957’den bu yana yüzlerce değişik uzay aracı yö­rüngeye, yada uzayın karanlıklarına fır­latılmıştır.