Ay’a iniş

Genel Kültür

Temmuz 1969’dan, Aralık 1972 tari­hine kadar 10 amerikalı astronot 5 ayrı uzay yolculuğu yaparak aya indiler. Her yolculukta 800.000 km’nin üstünde yol aşıldı ve yolculuğun herbiri 10-13 gün sür­dü. Astronotlar, Ay yüzeyindeki dağları, alçak düzlükleri ve deniz adı verilen bö­lümleri keşfettiler. Ay’ın yüzeyinde top­rağın özelliklerini ve depremlerin oluşumunu inceleyen denemeler yaptılar, ay­rıca Ay tozu ve taşları topladılar.

Amerikalı astronotlar her yolculuk­ta, aynı tip, üç kişilik ‘Apollo’ uzay ge­milerini kullandılar. Uzay gemisi, 3 mo­dül, yada bölümden oluşur:

  • kumanda modülü (astronotların bölümü),
  • hizmet modülü (aygıtların bölümü) ve
  • Ay mo­dülüdür (yada Ay örümceği).

Ay modü­lü, Ay’a inen bölümdür. Ay’a inme zama­nı gelince astronotlardan ikisi kurnanda modülünü terkederek, Ay modülüne ge­çer ve bu araçla Ay’a inerler. İçinde ü-çüncü astronotun bulunduğu kumanda modülü ile hizmet modülünden oluşan asıl gemi ise yörüngede dönmeye devam eder. Ay yüzeyindeki görevlerini tamam­layan astronotlar, daha sonra, Ay modü­lünün üst bölmesini kullanarak gemiye dönerler.