Mülakat öncesi, ön hazırlık

Başvurduğunuz şirket ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye çalışın.

 • Şirket hakkında bilgi toplayın; şirket web sayfasını veya broşürlerini okuyun.
 • Şirketin yönetimini, kültürünü ve değerlerini öğrenmek için şirket çalışanlarıyla ya da o şirkette staj yapan arkadaşlarınızla konuşun.
 • Şirketin istatistiklerini, ürünleri/ hizmetleri, bölümleri, yerleri ve çalışanları dikkatlice gözden geçirin.
 • Mülakata girmeden önce şirketin sizden beklentilerini iyice öğrenin

 • İşverenin belirlediği adayda bulunması gereken becerilerin neler olduğunu belirliyebilmeniz durumunda Geleneksel veya Davranış Belirleyici Mülakata daha iyi hazırlanabilirsiniz.
 • Mülakatlarda başarılı olmanın anahtarı, gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı olmak ve bu soruları ne şekilde yanıtlayabileceğinize dair düşünsel bir taslak oluşturmaktır.

Yetkinlikleriniz Üzerinde Düşünün.

 • Bunun için, geçmiş deneyimleriniz üzerinde odaklanın: Ödevler, projeler [bireysel/ takım çalışması] ve stajlar

o Üstlendiğiniz görev nasıl gelişti?
o Zamana, baskıya ve beklenmedik durumlara karşı nasıl mücadele ettiniz?

 • Yapmış olduğunuz araştırma ve projelerinizi gözden geçirerek, bunları hazırlarken karşılaştığınız güçlükleri ve nasıl başarıyla tamamladığınızı düşünün.

Mülakatı yapacak kişinin sorularını tahmin etmeye çalışın ve verebileceğiniz cevapları prova edin.

 • Bu provalar, ailenizden biriyle, bir arkadaşınızla veya ayna önünde tek başınıza yapacağınız mülakatlar şeklinde olabilir.
 • Mülakatta gelebilecek en zor soru üzerinde düşünün. Kendinize bir rol edinerek bu soruya verebileceğiniz yanıt üzerinde alıştırmalar yapın.
 • Kendinize sorular sorup, yanıtlar vererek, bir oyun düzeninde alıştırmalar yapın.

Aşağıdaki yöntemlerden birini deneyin.[Hansen, Katharine. Quintessential Careers Krueger, Brian. College Grad Job Hunter’dan uyarlanmıştır.]

* Pygmalion Yöntemi:Zihninizde olayların nasıl gelişmesi gerektiğine dair bir imge oluşturun ve buna inanın. Unutmayın ki, gerçekleşeceğine içtenlikle inanılan düşler/ fikirler, sonunda gerçeklere dönüşebilir. Size destek olacak bir kişi bulun ve çabalarınızda size arka çıkmasını isteyin. Bu yapıcı ve destekleyici kişinin siz mülakata girmeden önce konuştuğunuz son kişi olmasını sağlayın.

* Canlandırma Yöntemi:Mülakatı gözünüzün önünde canlandırarak bir deneyim yaşayabilirsiniz. Belli durumlarda nasıl tepki göstereceğinizin düşünsel provasını yapın. Yapacağınız hareketlere dikkat edin. Kendinizi kendine güvenen bir aday olarak görüntüleyin.

ALINTI: www.sabanciuniv.edu.tr