Modern Altay Edebiyatı

Genel Kültür

Modern Altay edebiyatı teşekkül edene kadar Altay Türkleri edebî ihtiyaçlarım tabiî olarak çok canlı bir şekilde yaşamaya devam eden sözlü edebiyat mah-sulleri ile karşılamakta idiler. Modern Altay edebiyatının teşekkülü ancak XIX. yüzyılın İkinci yarısında olmuştur. Bu edebiyatın ortaya çıkmasında iki önemli unsur vardır: birincisi misyonerler ve onların açtıkları okullardır. Altay edebiyatının ilk temsilcileri bu okullar-da yetişmişlerdir. İkincisi ise bölgeye çalışmaya gelen türkoloğlardır ki bunların arasında W. Radloff, V.İ. Verbitskiy… gibi isimler başta gelir. Bu bilim adamları misyoner okullarından yetişmiş olan Altay Türklerini yanlarına tercüman olarak almış, derledikleri malzemeyi de onlarla birlikte Rusçaya çevirmişlerdir. Bu çalışmalar tercüman olarak görev yapanlara âdeta ikinci bir okul olmuştur.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız.