Mihail Vasilyeviç Çevalkov (1817-1901)

Genel Kültür

Modern Altay edebiyatının ilk ismi Mihail Vasilyeviç Çevalkov (1817-1901)’tur. Çevalkov aynı zamanda Altay Türklerinin ilk folkloristidir. Çevalkov 1817 yılında Kara-Suu köyünde doğmuştur. Babası Bayat boyuna mensup Çöbölök Andraş’tır. Çöbölök on yaşındayken ailesi Biy-Tura’dan (şimdiki Biysk) Kara-Suu’ya göçmüştür. Mihail yedi yaşına gelene kadar bu köyde kalan aile misyonerlerin baskısından kaçarak Ulalu’ya (şimdiki Gorno-Altaysk) taşınır. Fakat Altay’a iyice yerleşen ve sürekli genişleyen misyonerler baskılarını Ulalu’da da hissettirirler. Bu sebeple Çöbölök buradan taşınmak isterse de oðlu Mihail’in de tesiriyle Hıristiyanlıðı kabul ederek başka yere taşınmaktan vazgeçer.