Kollektif Şirketler

Genel Kültür

Kollektif şirketler, ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla, hakikî şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin mesuliyeti, şirket alacaklılarına karşı tahdit edilmediği şirketlerdir.

Kollektif şirketlerle ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanununun (TTK) 153, 154, 155, 156 ve 157. maddelerinde düzenlenmiştir.