Kollektif Şirket Kuruluşunun Tescil Ettirilmesi

Genel Kültür

Türk Ticaret Kanunu’nun 157. maddesine göre, şirket ana sözleşmesinin şirketi temsile yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından noterde onaylatılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret ve sanayi odası (Ticaret ve sanayi odalarının ayrı olması durumunda ise ticaret odası) bünyesinde yer alan ticaret sicil memurluğuna müracaat edilerek tescil ettirilmesi gereklidir. Tescil için hazırlanacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Dilekçe
  • Ortakların tamamınca imzalanmış ve imzaları noterce onaylı şirket ana sözleşmesi (2nüsha)
  • Şirket yetkilisinin unvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi.
  • Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş, şirketin unvanı, iş adresi,sermayesi, faaliyet konusu, işe başlama tarihi gibi bilgilerin yer aldığı taahhütname
  • Ortakların nufus cüzdan sureti ve ikametgah ilmuhaberi (resimli)