Karadeniz`in geleceği yeraltı zenginliklerinde

`Doğu Karadeniz Bölgesi`nde Madenciliğin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Sektördeki Güncel Gelişmeler` konulu konferansta konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz`in ekonomik değeri yüksek ve zengin doğal maden rezervlerine sahip olduğunu söyledi. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, yeni teşvik kanunu ile birlikte Doğu Karadeniz`in maden rezervinin ekonomiye katacak çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi. Hacısalihoğlu, devletin maden sektörünün önünü açacak gerekli altyapı ve yasal düzenlemeleri sağlaması gerektiğine işaret etti. Özellikle gerek petrol gerekse doğalgaz konusunda dünya talebini karşılayan Orta Doğu bölgesi`ndeki istikrarsızlaşmaya dikkat çeken Başkan Hacısalihoğlu, enerji kaynakları arayışlarında alternatif bölgenin Karadeniz ve Hazar Bölgeleri olduğunu vurguladı.

MADEN EKONOMİK DENGE UNSURU OLUR

Doğu – Batı enerji koridorları üzerinde bulunan Karadeniz ve Hazar Bölgesi üzerinde, Doğu Karadeniz`de madencilik sektörü ve yan sanayinin mutlaka geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye`nin en az milli gelirden pay alan bölgesi olan doğu Karadeniz`de madencilik sektörünün bir çıkış yapabileceği ve ekonomik denge unsuru yaratabileceğini savundu.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu şunları söyledi; `Ülkemiz için son derece önemli olan madencilik sektörünün bölgemizde ki durumu da ülke geneli ile paralellik arz etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi, içerdiği maden yatakları ile oldukça zengin bir bölge özelliği taşımaktadır. Çok eski yıllara dayanan bölgemizdeki madencilik sektörü daha çok yüzeyde bulunan madenlerin işlenmesi faaliyetlerini kapsamıştır. Endüstriyel ve kimyasal hammaddelerin yanında inşaat ve seramik hammaddesi açısından da önemli potansiyeller içeren Doğu Karadeniz`deki bu zenginliğin kullanılabilir kaynaklara dönüştürülüp, ekonomiye katılmasını önemsemekteyiz. Özel teşebbüsümüzün, teşvikten sonra, altyapısı devletçe tamamlanmış ve iyi hazırlanmış güçlü bir maden politikası içersinde, ülkeye çok daha fazla döviz getireceğine inanıyoruz. Bu amaçla, özellikle ülkemizdeki doğal kaynaklarının rezerv durumunu, bilimsel çalışmalar ile daha gerçekçi olarak ortaya koymamız kaçınılmazdır. Mevcut doğal kaynaklarımızdan gerek kamu gerekse özel sektör bilgi paylaşımı ile yararlanmanın, daha fazla ekonomiye dahil etmenin yöntemleri irdelenmelidir`

19.06.2009 KAMİL ANAHAR/ TRABZON