İşyeri Sahiplerinin Vefatının Tescil Ettirilmesi, Halefiyet

Genel Kültür

İşletmelerin faaliyetleri sırasında işyeri sahiplerinin vefat etmesi durumunda vefat eden işletme sahiplerinin tescil kayıtlarının silinmesi için ticaret sicili memurluklarına sunulması gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Dilekçe
İki nüsha mal beyannamesi (İcra ve İflas Kanununun 44. maddesi gereğince)
Veraset ilamının aslı veya noterden onaylı sureti
Dilekçe ve mal beyannamesinin ölenin varisi, varislerin birden fazla olması durumunda varislerinden biri tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Vefat eden işletme sahibine ait işyerinin işletilmesine, herhangi bir ara vermeksizin varisleri tarafından devam edilmesi durumunda, işletmeyi devam ettirecek varisin, işletmenin faaliyetine ara vermeksizin işe devam edeceğine ilişkin bir beyanın da yer aldığı noterden onaylı, ev ve iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, kimlik bilgileri ve en az üç defa atılmış imzasının da yer aldığı ticaret unvanı tasdiknamesi ile ilgili ticaret sicil memurluğuna baş vurması ve ilk tescil durumunda belirtildiği gibi tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir.