İşletme Sahiplerinin Ad veya Soyadlarında Değişikliğe Gidilmesi

İşletme sahiplerinin ad veya soyadlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu gibi değişikliklerin ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilerek tescildeki ad veya soyadında da değişiklik yaptırılması gerekmektedir. Ad veya soyadı değişiklikleri durumunda ilgili ticaret sicili memurluklarına sunulması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Ad veya soyadı değişikliğine ait mahkeme kararı
  • Soyadı değişikliği evlenme suretiyle meydana geldiğinde, noterden onaylı evlenme
  • cüzdanı sureti
  • Boşanma sonucu meydana geldiğinde, mahkeme kararı ve nüfus cüzdanı sureti