İşletme faaliyetlerine son verilmesi

Genel Kültür

İşletmelerin faaliyetlerine son vermesi durumunda, ilgili ticaret sicil memurluğuna başvurularak ticaret sicil kaydının sildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, ticaret sicil memurluğu tarafından ticaret tescilinin iptali için aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir.

  • Dilekçe
  • İcra ve İflas Kanununun 44. maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesi
  • Vergi kaydının kapatıldığına dair belge