Gerçek Kişiler’de Ünvan Değişikliği

Genel Kültür

Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmelerinin faaliyetleri sırasında unvanlarında herhangi bir değişlik olması durumunda, unvan değişikliğinin ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilerek tescil ettirilmesi zorunludur. Bu amaçla ilgili ticaret sicili memurluklarına sunulması gereken belgeler şunlardır.

* Dilekçe,
* Firmanın unvan değişikliğini gösteren noterden onaylı ticaret unvanı altında imza beyannamesi