Gerçek Kişiler’de Kuruluş Tescil İşlemi

(Hakiki) gerçek şahısların faaliyete başlayabilmeleri için, işyerlerini ilgili ticaret sicil memurluğuna tescil ettirmeleri gerekmektedir. İlk tescil için istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

  • Dilekçe,
  • İkametgah ilmuhaberi ve nufüs cüzdan sureti (resimli)
  • Firma sahibinin unvan altında imza beyannamesi
  • Taahhütname (TST 29)
  • Vergi Levhasının fotokopisi
  • Yabancı uyruklu olanlar için: Pasaportun sureti
  • İkrazatçılık yapacaklar için: Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan izin yazısının aslı, faaliyet izin belgesi, ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noterden onaylı sureti
  • Tutulan defterlerin Noter tastikli ön yüzünün fotokopisi
  • İş Yeri kira ise kira kontrat fotokopisi mülk ise, tapu senedi fotokobisi