fallot’s tetralogy nedir

Sağlık

Fallot tetralojisinde kalpte dört ayrı anormallik bir arada bulunmaktadır. Bunlar;

1) İnter ventriküler septal defekt

2) Septal defekte ‘”doğru yer değiştirmiş olan aorta

3) Trunkus pulmonaliste darlık

4) Sağ ventrikül büyümesi (hipertrofi).

Hastalığın, hafif, orta ya da ağır oluşu, kısaca “Pulmoner darlık” denilen trunkus pulmonaliste-teki darlığa bağlıdır. Bu darlık ne kadar fazla olursa , sağ ventrikülün akciğerlere kan göndermesi o kadar güçleşir. Sağ ventrikül akciğere gönderemediği kanı inter ventriküler septumdaki delikten geçirip aortaya, yani büyük kan dolaşımına pompalar. Böylece inter ventriküler septum def ektinin sağdan sola kan akımı olduğu ağır dönemi gibi bir tablo ortaya çıkmış olur. Yani sağ ventrikülün karbondioksitten zengin pis kanının bir bölümü temizlenmek üzere akciğerlere gideceğine, temizlenmeksizin büyük kan dolaşımına katılmış olur. Bu durumda atardamar kanının oksijen miktarı düşer.

Ağır fallot tetralojisi vakalarında, .çocuk doğumundan ya da ilk üç aydan başlayarak morarmıştır. Halk arasında bu çocuklara “Mavi çocuk” denilmektedir. Çocuklar sık sık öksürürler, yemek yemede güçlük çekerler. Ağladıklarında ve güldüklerinde daha da morarırlar. Oyun çağında bu çocukların çok çabuk yoruldukları ve oynarken nefes darlığına düştükleri, bazen de bayıldıkları görülür. Bu çocuklar biraz yorulduklarında hemen çömelme gereksinimi duyarlar. Bu çocuklarda da çomak parmak ve polisitemi gelişir.

Orta şiddetteki fallot tetralojisi vakalarında ise, Çocuk istirahatteyken morarmaz. Fakat oynadığı ya da herhangi bir kas etkinliği gösterdiğinde bir süre sonra morarma gelişir. Bu çocuklarda da çomak parmak gelişir. Fakat bayılma görülmez. Hafif şiddetteki fallot tetralojisi vakalarında ise çocuk oynadığında bile morarmaz, olay daha çok bir inter ventriküler septal defekt tablosunu andırır.

Fallot tetralojili çocukların kesinlikle ameliyata alınıp, kalpteki anormalliklerin düzeltilmesi gerekmektedir.