Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu

Genel Kültür

Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu
Yazar: Neşe Kirtil

* Sayfa Sayısı: 103 s.
* Boyut: 16 x 23,5 cm
* Basım Yeri: İzmir
* Basım Tarihi: 2005
* Yayınevi: Güncel
* ISBN/Ref: 9756187050

* İmtiyaz Kavramı, İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun Hukuki Niteliği, Oluşumu ve Toplanma Nedenleri
* İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Zaman, Toplantıya Çağrı ve Toplantı Esasları
* İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği, Hükümsüzlüğü, İptali ve Tazminat Davası

Anasözleşmesine göre imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek tarzda anasözleşmeyi değiştirmeye veya şirket sermayesini artırmaya karar vermesi halinde, Kanunun 389 ve 391 inci maddelerine göre genel kurul kararlarını görüşmek amacıyla sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.