Anestezi Çeşitleri ve Anestezi’ye Hazırlık

Sağlık

Ameliyat olmak üzere hastaneye gittiğiniz zaman, anestezi uzmanı tarafından bazı testlere tabii tutulursunuz. Bu testler sonrasında anestezi uzmanı ameliyat sırasında hangi anestezinin uygulanacağına karar verir.

Genel Anestezi

Genel anestezi Avantajları:

 • Hasta uyur, o nedenle psikolojik yükü azdır.
 • Komplikasyonlarda solunum yolu güvence altındadır.
 • Etkisini çok hızlı gösterir.
 • Narkoz iyi “idare edilebilir”.

Genel anestezi Dezavantajları:

 • Doğumu bilinçle yaşamak mümkün değildir.
 • Uyanma evresi uzundur.
 • Narkoz ilacının çocuğun kanına karışması olasıdır.

Peridüral anestezi

Peridüral anestezi Avantajları:

 • Doğum bilinçle yaşanır.
 • Ameliyattan sonra ağrıyla mücadele basitleşmiştir.
 • İlaçların çocuğun kanına karışma olasılığı yok denecek kadar azdır.
 • Narkoz iyi “idare edilebilir”.

Peridüral anestezi Dezavantajları:

 • Etkisini göstermesi uzun sürer.
 • Bulantı ve kusma yapabilir.
 • Kan basıncında ani düşme olabilir.
 • Spinal anesteziye kıyasla daha yüksek dozda ilaç gerekir.
 • Yöntem zaman israfına yol açar.

Spinal anestezi

Spinal anestezi Avantajları:

 • Doğum bilinçle yaşanır.
 • İlaçların çocuğun kanına karışma olasılığı yok denecek kadar azdır.
 • Etkisi çok güvenilirdir
 • Peridüral anesteziye kıyasla daha düşük dozda ilaç gerekir

Spinal anestezi Dezavantajları:

 • Etkileme süresi daha kısadır
 • Kan basıncında ani düşme olabilir
 • Bulantı ve kusma yapabilir
 • Bazen ameliyattan sonra baş ağrısı olur

ANTESTEZİ’YE HAZIRLIK YAZISI http://tip.erciyes.edu.tr ‘DEN ALINTIDIR.

Ameliyat edilmek üzere liste edilen hastaların preoperatif olarak anestezist tarafından değerlendirilmesi, gerekli görülen laboratuar tetkiklerinin yapılması, cerrahi patolojisi dışında başka bir patoloji belirlenirse bunun düzeltilmesi veya iyileştirilmesi ve gerekirse premedikasyon verilmesi gibi işlemler anesteziye hazırlık konusu içinde değerlendirilebilir. Ancak bu hususlar başka bir seminer konusu olacak kadar geniş olup bugün sadece herhangi bir şekilde ameliyathaneye alınmış hastaların cerrahi insizyon yapılmaya hazır hale gelinceye kadar anestezist tarafından yapılması gereken hazırlıklar üzerinde duracağız.

Kliniğimizde hemen her ameliyat odasında en az iki anestezi elemanının bulunmasına özen gösterilmektedir. Bu elemanlardan en az birinin anestezi asistanı olması, hem anestezi güvenliği hem de asistan eğitimi açısından bir zorunluluktur. Her hastanın anestezi verilmeden önce bir anestezi uzmanı tarafından konsülte edilmesi de kalite ve güvenlik açısından son derece önemlidir.

-Anestezi uygulanmadan önce hastayı kim hazırlamalıdır?

Bu sorunun tek cevabı vardır. O da;

– Anestezi asitanı, olmalıdır.

Oysa uygulamada ne görüyoruz?

Eğer odada görevli bir anestezi teknisyeni varsa, hastanın hazırlanması ona bırakılmakta, odadan bir hasta çıktıktan sonra diğer hasta gelinceye kadar oda terkedilmekte cerrahi ekipten bir doktor veya oda teknisyeni tarafından anestezi ekibi köşe bucak aranmak zorunda bırakılmaktadır. Bunlar yanlıştır. Hasta güvenliği ve anestezi kalitesi açısından hazırlığın mutlaka asistan tarafından yapılması veya yakından denetlenmesi gerekir. Ayrıca, odanın uzun süre terkedilerek aranmak gibi gereksiz bir davranışa meydan verilmemelidir.